| hello zona!

CAT > HOLA!

Estudi de disseny, publicitat i comunicació.  Tractem el domini de conceptes, imatges i paraules al servei de la comunicació corporativa. Construïm missatges dirigits tant a la intel·ligència com a la fantasia del públic. Missatges que fan que el producte o servei dels nostres clients augmenti en valor afegit i resulti més eficient i atractiu. Quedem i ho parlem?

Socis fundadors: Jacint Lluch + Juan Cardosa | Estudi: Mercè Rocadembosch

………………………

ESP > ¡HOLA!

Tratamos el dominio de conceptos, imágenes y palabras al servicio de la comunicación corporativa. Construimos mensajes dirigidos tanto a la inteligencia como a la fantasía del público. Mensajes que hacen que el producto o servicio de nuestros clientes aumente en valor añadido y resulte más eficiente y atractivo. Quedamos y lo hablamos?

Socios fundadores: Jacint Lluch + Juan Cardosa | Estudio: Mercè Rocadembosch

………………………

ENG > HELLO!

Study of design, advertising and communication. We build concepts, words and images for corporate communication, addressing messages to both the intelligence and the imagination of the public, making the product or service increase their value and resulting more efficient and attractive. Let’s meet and talk about it?

Founder partners: Jacint Lluch + Juan Cardosa | Studio: Mercè Rocadembosch