UOC> Universitat Oberta de Catalunya

 • CAT> Línia gràfica per a la comunicació institucional de la UOC
 • ESP> Línea gráfica para la comunicación institucional de la UOC
 • ENG> Graphic design to corporate communication of  UOC


………………………

 • CAT> Disseny gràfic de la memòria anual
 • ESP> Diseño gráfico de la memoria anual
 • ANG> Graphic design for the annual repport

………………………

 • CAT> Video i materials corporatius de la universitat
 • ESP> Vídeo y materiales corporativos de la universidad
 • ANG> Video and corporate materials for the university

………………………

 • CAT> Guies corporatives de la universitat
 • ESP> Guías corporativas de la universidad
 • ANG> Corporate guides for the university