Avantgarde

  • CAT> Col·lecció de postals per a regals corporatius sobre obres d’autor
  • ESP> Colección de postales para regalos corporativos sobre obras de autor
  • ENG> Postcards collection for corporate presents about artists’ works

Il·lustració 1: Miguel Gallardo, Il·lustració 2: Philip Stanton