Archivo de la categoría: Business corporate

NCB

 • CAT> Identitat corporativa i comunicació de marca
 • ESP> Identidad corporativa y comunicación de marca
 • ENG> Corporate identity and branding communication

zona-perfumes

Akumia

 • CAT> Imatge corporativa per empresa online de distribució de productes
 • ESP> Imagen corporativa para empresa online de distribución de productos
 • ENG> Corporate image for online product distribution company

zona-akumia

Avantgarde

 • CAT> Col·lecció de postals per a regals corporatius sobre obres d’autor
 • ESP> Colección de postales para regalos corporativos sobre obras de autor
 • ENG> Postcards collection for corporate presents about artists’ works

Il·lustració 1: Miguel Gallardo, Il·lustració 2: Philip Stanton

UOC> Universitat Oberta de Catalunya

 • CAT> Línia gràfica per a la comunicació institucional de la UOC
 • ESP> Línea gráfica para la comunicación institucional de la UOC
 • ENG> Graphic design to corporate communication of  UOC


………………………

 • CAT> Disseny gràfic de la memòria anual
 • ESP> Diseño gráfico de la memoria anual
 • ANG> Graphic design for the annual repport

………………………

 • CAT> Video i materials corporatius de la universitat
 • ESP> Vídeo y materiales corporativos de la universidad
 • ANG> Video and corporate materials for the university

………………………

 • CAT> Guies corporatives de la universitat
 • ESP> Guías corporativas de la universidad
 • ANG> Corporate guides for the university